Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

PTV - Internet Protocol TV - là mạng truyền hình kết hợp chặt chẽ với mạng viễn thông. Nói rộng hơn IPTV là dịch vụ giá trị gia tăng sử dụng mạng băng rộng IP phục vụ cho nhiều người dùng (user). Các user có thể thông qua thiết bị Android TV Box,máy tính hoặc máy thu hình phổ thông cộng với hộp phối ghép set topbox để sử dụng dịch vụ IPTV.

PTV - Internet Protocol TV - là mạng truyền hình kết hợp chặt chẽ với mạng viễn thông. Nói rộng hơn IPTV là dịch vụ giá trị gia tăng sử dụng mạng băng rộng IP phục vụ cho nhiều người dùng (user). Các user có thể thông qua thiết bị Android TV Box,máy tính hoặc máy thu hình phổ thông cộng với hộp phối ghép set topbox để sử dụng dịch vụ IPTV.

Trước khi bắt đầu, vui lòng lưu ý :

1. TPG IPTV là dịch vụ thử nghiệm mà hiện tại chỉ có sẵn trên những khách hàng có sử dụng ADSL 2+. Vui lòng tới http://www.tpg.com.au/iptv/exchange.php để kiểm tra xem bạn có thể sử dụng được dịch vụ này hay không

2. Android TV Box mà bạn mong muốn xem IPTV phải được kết nối bằng mạng có dây (Ethernet)

3. TV Box dành cho IPTV không thể sử dụng để lướt web mà chỉ để cho IPTV

Cấu hình tổng quan

Internet Group: LAN port 1/2/3 + Wireless liên kết tới PVC3 (kết nối 0/100 PPPoA).

IPTV Group: cổng LAN port 4 liên kết PVC0(kết nối 1/00 Bridge )   

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

 * Bạn có thể thay đổi cổng IPTV tùy theo yêu cầu

Cấu hình từng bước

Bước 1: Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ 192.168.1.1 vào thanh địa chỉ, sau đó Enter. 

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

Bước 2: Nhập username và password của modem. Mặc định của cả hai là "admin".

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

2. Cấu hình PVCs và các thiết lập LAN

Tới  Interface Setup->Internet, tạo hai PVC: PVC0 ở chế độ PPPoE với IGMP V2 "được Enable, PVC1 ở chế độ Bridge cho IPTV:

PVC0 (8/35) PPPoE với NAT dành cho Internet: Port 1+Port 2 + Port 3+Wireless;

PVC1 (0/35) Bridge cho IPTV: Port 4

PVC0 cho Internet :

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

PVC 1 cho IPTV :

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

Tới trang Status để kiểm tra tóm lược PVC

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

Các thiết lập LAN

 

Tới  trang “Interface Setup – LAN” , Enable Multicast IGMP v2 và IGMP Snoop. Ở mục Physical Ports, bỏ check port 4.

Lưu ý : DHCP Sẽ không cấp cho port 4, Nếu lỡ như đã kết nối qua port 4 thì vui lòng kết nối lại qua các port1/port2/port3.

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

4.   Thiết lập VLAN :

VLAN1: PVC0 + LAN Port 1 + Port 2 + Port 3+Wireless LAN

VLAN2: PVC1 +Port 4

Bước 1 : Kích hoạt chức năng VLAN;

Bước 2 : Tới phần “Assign VLToiwsPVID for each Interface”

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

Click SAVE rồi bấm NEXT

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

Bước 3 : Định nghĩa nhóm VLAN

VLAN1 : PVC0 + LAN Port 1 +Port 2 +Port 3+ Wireless LAN cho Internet

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

VLAN2 : PVC1 + Port 4 cho IPTV

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

Kiểm tra danh sách Group như hình dưới

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

 5.   Tới Maintenance->SysRestart để khởi động lại

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

6.    Đăng ký cho dịch vụ IPTV

Sau khi khởi động lại, vui lòng tới https://cyberstore.tpg.com.au/register/iptv.php để đăng ký tài khoản TPG IPTV. Sau đó bạn làm theo các hướng dẫn để hoàn tất việc cài đặt. Nếu bạn cần sự giúp đỡ về điều này, vui lòng liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật TPG 08 62615079 

Lưu Ý :

1.   Username và Password thường giống như tài khoản ADSL

2.   Nếu bạn cần tải về và cài đặt phần VLC thì tới địa chỉ http://www.tpg.com.au/iptv/download.php, đây là bước quan trọng cho các thiết lập IPTV

3.   Trong trang "Modem Setup Instruction" chọn là "Other Modem"

7.    Xem IPTV

Một khi bạn đã đăng ký và cấu hình cho modem của mình, bạn có thể bắt đầu xem các dịch vụ IPTV TPG. Vui lòng truy cập trang web IPTV TPG tại http://www.tpg.com.au/iptv, sau đó đăng nhập với username và password của mình và tận hưởng dịch vụ IPTV TPG miễn phí

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

8.    Sao lưu các thiết lập cho modem

Nếu dịch vụ IPTV của bạn hoạt động bình thường, bạn có thể xuất ra các thiết lập hiện hành thành một bản sao lưu. Tới trang Maintenance->Firmware và click ROMFILE SAVE . Sau đó, lưu tập tin ROM - 0 file trong thư mục bạn muốn sao lưu

Thiết lập modem router như thế nào để sử dụng dịch vụ TPG IPTV trên thiết bị Android TV Box

Nếu thỉnh thoảng bạn muốn thay đổi các thiết lập cho modem và cần khôi phục lại các thiết lập TPG thì tới trang Maintenance->Firmware và bấm Browse để tìm tới tập tin ROM-0 đã sao lưu trước đó rồi click Upgrade

Có 0 cuộc thảo luận

Bạn chưa có tài khoản huyphu.com? Đăng ký ngay
Hỗ Trợ Trực Tuyến 0
Huy Phú Store kính chào quý khách!
Quý khách có cần hỗ trợ gì không ạ?
Gửi vài giây trước
Bắt Đầu Chat
Lưu ý: bạn phải đăng nhập facebook mới có thể trò chuyện