Cân tiểu ly bỏ túi mini B.213 đo dãi từ 0.01 - 200g

249,000
275,000
-26,000

Cân tiểu ly bỏ túi mini B.201X cân từ dãi 0.01 đến 500gr

175,000
190,000
-15,000

Cân tiểu ly cầm tay điện tử H200 N1 2018

149,000
249,000
-100,000
Thông tin
Danh sách chi nhánh
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Huy Phú.
Mã số doanh nghiệp 0313546421, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2015.
Điện thoại: 0989 282 035 - Email: vitinhhuyphu@gmail.com.
Trụ sở chính: 25 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.